Image of Pendidikan Agama Islam

Text

Pendidikan Agama IslamIslam adalah solusi. Solusi segala permasalahan di dunia ini dengan kesempurnaan ajarannya (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam dapat ditelaah dari sumber aslinya, yaitu Alquran dan Sunnah yang mengatur pola kehidupan manusia, mulai dari hal terkecil hingga terbesar baik ekonomi, sosial, politik, hukum, ketatanegaraan, budaya, seni, akhlak/etika, keluarga, dan lain-lain. Bahkan, bagaimana cara membersihkan najis pun diatur oleh Islam.
Ajaran Islam merupakan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam), artinya Islam selalu membawa kedamaian, keamanan, kesejukan, dan keadilan bagi seluruh makhluk hidup yang berada diatas dunia. Islam tidak memandang bentuk atau rupa seseorang dan membedakan derajat atau martabat manusia dalam level apap pun. Islam menghormati dan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menganut suatu keyakinan atau agama tanpa memaksakan ajaran Islam tersebut dijalankan (laa ikrahaa fiddiin).

Buku yang berada di hadapan pembaca ini meyempurnakan dan mengembangkan wawasan materi pendidikan agama Islam disesuaikan dengan tuntutan zaman. Buku ini menganalisis tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan; Hakikat, Martabat, dan Tanggung Jawab Manusia; Etika, Moral, dan akhlak; Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam Islam; Agama dan Budaya; Kontribusi agama dalam Kehidupan Politik Berbangsa; serta Agama dan Hukum.


Ketersediaan

B028342x7.3 Zai PMy Library (2x7)Tersedia
B028352X7.3 Zai PMy Library (2x7)Tersedia
B034032x7.3 Zai PMy Library (2x7)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
2x7.3 Zai P
Penerbit Bumi Aksara : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
118 hlm.; 15 cm X 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978979010005-3
Klasifikasi
2x7
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain
Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this